Bina ve yerleşkeler tarafından kurulan sıfır atık yönetim sisteminin Bakanlığımızca kayıt altına alınarak resmîleştirilmesi için öncelikli olarak temel seviyede sıfır atık belgesinin alınması zorunludur.