kg Toplayarak
Çevreye Büyük Kazanımlar Sağladınız


00

KG
Hammadde Tasarrufu

00

KG
Sera Gazı

00

Kwh
Enerji tasarrufu

00

%
Enerji tasarrufu

00

Adet
Kurtarılan ağaç

00

Depolama alanı kazanç