Tema Vakfı

Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yenilikler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına yol açmakta, sonuçta da geçmişe nazaran daha çok atığın oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.
Günümüz dünyasında, gelişen teknoloji ile atık üretimi durdurulamaz bir biçimde artmaktadır.

Dünyamızdaki bütün kaynaklar sınırlı ve elimizdeki kısıtlı kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilmek, çeşitlilikten kaynaklanan tüketimin ve israfın önüne geçebilmek için geliştirilen sıfır atık projesi ile bunu mümkün kılabiliriz. Ayrıca; israfı engelleyerek ülke ekonomisine katkılar sağlayan bir projedir. Projenin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için yürütülen bilinçlendirme farkındalık çalışmaları kapsamında temel eğitimden başlanılmalıdır.Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı işbirliği ile 25 Aralık 2018 tarihinde imzalanan protokol kapsamında “Okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi” başlatılmış olup söz konusu proje ile doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi ile ilgili konularda çocuklara farkındalık sağlanması hedeflenmektedir.

Uygulamaları TEMA Vakfı gönüllüleri olan öğretmenler gerçekleştirmektedir. Eğitim içerikleri ve materyalleri hazırlanmış, uygulamanın yürütüleceği okullar belirlenmiştir. Hedef kitle olarak ilk etapta ilkokullar esas alınmıştır. Uygulama sürecinde görevli öğretmenlere eğitimler verilerek uygulamalar hakkında bilgilendirilmiştir. Öğretmenler, çocuklarda atık yönetimi, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve doğal varlıkların korunması ile ilgili farkındalık yaratmak üzere, sınıflarda uygulayabilecekleri etkinlik önerileri, sunum, video, dijital, basılı ve görsel materyal ve oyunlarla çocuklara ulaşabilmektedirler.

Bu kapsamda 2019 yılının ilk yarısında toplamda 20 ilde, 252 okulda, 77.466 öğrenciye ulaşılmıştır.