Sanayi Sicil Kanununa göre Sanayi Sicil Belgesine haiz işletmeler bu kapsamda değerlendirilmektedir.