Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler. EK-4 doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen puanlama kriterleri kapsamında platin belge almak isteyenlerin danışmanlık hizmetini almaları zorunludur. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda ilgili hükümde de belirtildiği üzere danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin esaslar daha sonra Bakanlıkça ayrıca belirlenecek olup, esaslar belirleninceye kadar bu amaçlarla hizmet veren danışmanlık firmaları ile çalışılmasında engel bulunmamaktadır