Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde “Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt olmak ve bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmekle” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede sisteme kayıt olunarak kurulan sıfır atık yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi sisteminin talep ettiği bilgilerin de (yerleştirilen biriktirme ekipmanları, oluşturulan geçici atık depolama alanları, verilen eğitimler vb.) girilebilmesi/girilen bilgilerin güncellenebilmesi için hâlihazırda sistem açık olup yapılan çalışmaların bilgi sistemine girilmesi gerekmektedir.