Sıfır atık yönetim sistemini kuranların Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde “Oluşan ve ayrı biriktirilen tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle” yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, daha önceki soruda da açıklandığı üzere bir yerin sıfır atık yönetim sistemini kurduğu sıfır atık belgesi ile resmîleşeceğinden belge tarihinden itibaren, Temmuz-Aralık ayları arası bildirimler takip eden Ocak ayında, Ocak-Haziran ayları arası bildirimler takip eden Temmuz ayında yapılacaktır. Ancak, hâlihazırda Sıfır Atık Bilgi Sistemi açık olup şu anda da bildirim yapılmasına engel bir durum bulunmamaktadır.