Yönetmeliğin belgelendirme ile ilgili hususlarının yer aldığı 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerinin yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe gireceği, yürürlük maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, temel seviyede belge başvuru işlemleri 12 Ocak 2020 tarihinden itibaren Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Gümüş, altın ve platin seviyelerindeki sıfır atık belgesi başvurusu için ise, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınması ve takip eden on iki aylık sürenin geçmesi gerekmektedir.