Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda OSB’lerde tüm bina ve yerleşkeyi kapsayacak şekilde sıfır atık yönetim sistemine geçiş planlaması yapılarak eş zamanlı uygulamaya geçilir. OSB içerisinde yer alan tüm tesisler bu plana dâhil olmak zorundadır. OSB’lere, içerisindeki tüm tesisleri kapsayacak şekilde seviyesine uygun tek bir sıfır atık belgesi düzenlenir. Bu çerçevede, OSB içerisinde yer alan sanayi tesislerinin sıfır atık belgesi için ayrı ayrı başvurmalarına gerek olmayıp talep etmeleri halinde münferit sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca OSB içerisinde yer alan sanayi tesisleri, OSB yönetimi koordinasyonunda sisteme dahil edilerek uygulamaya geçeceklerinden ve ortak bir belge alacaklarından, bu tesisler için ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 veya Ek-2 listesinde yer alması durumu aranmaz.