Yönetmeliğin Ek-4’ünde Sıfır Atık Belgesi puanlama kriterlerine ilişkin esaslar genel hatlarıyla belirlenmiş olup, detaylı kriterler ve puanlamalar Bakanlıkça ayrıca çıkarılacak usul ve esaslar ile belirlenecektir.