Sıfır Atık Yönetmeliğinin Ek-1/B listesinde ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan sanayi tesislerinin sıfır atık yönetim sistemine geçişlerinin tamamlanması için son tarihler belirlenmiştir. Bu doğrultuda sanayi tesislerinin ÇED muafiyeti olup olmadığına bakılmaksızın söz konusu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almaları halinde sıfır atık yönetim sistemini kurmaları gerekmektedir.