Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Yeryüzünde insanın istifadesine sunulan her şey bir emanettir. Bir sonraki sahibine sunuluncaya kadar korumak zorundayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu. İklim sorunlarının küresel bir konu olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu konuda ülkeler arasında işbirliği tesis edilmesi şarttır. BM Genel Sekreteri, ülkeleri iklim değişikliği konusunda mücadele etmeye, elini taşın altına koymaya davet etti. Türkiye bunun üzerine Kenya ve BM Habitat ile beraber Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun eşbaşkanlığını yürütüyor. Bu çalışma grubu iklim değişikliği ile mücadelede somut etkilerini günlük hayatta da göreceğimiz kritik bir alanı teşkil ediyor. Türkiye iklim değişikliği ile başarılı mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır” şeklinde konuştu.

 

“Türkiye'de doğalgaz kullanımını yaygınlaştırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın en kalabalık metropollerinden İstanbul'da 4,5 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. Son 17 yıldır başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkeme hizmet ediyorum. İstanbul'la beraber 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğalgaz kullanımını yaygınlaştırdık. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Halıhazırda elektriğin yüzde 30'dan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 39 seviyesine yükselteceğiz. İklim duyarlı enerji, verimli şehirler inşa ederken afet risklerini de azaltıyoruz. Millet bahçesi projelerinde yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Son 10 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedeflerimizden birisi orman alanımızı toplam alanlarımızın yüzde 30'una çıkarmaktır. Ayrıca şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Demiryolunun toplam yük taşımacılığı içindeki payını yüzde 5'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığındaki payını yüzde 1'lerden yüzde 4'e çıkarmayı hedefliyoruz. Hızlı tren hatlarımızı 5 bin 600 kilometreye taşıyacak şehir içi raylı sistem uzunluğunu ise yüzde 50 civarında artıracağız. Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi tarihi nitelikteki projelerimizi hayata geçirdik. Ülkemiz genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı; hava, su, toprak kalitesinin iyileştirilmesi için önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenleme ile ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük. Eşimin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda hızla benimsendi. Sıfır Atık Projemizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 13'den 35'e taşıyacağız."

“2023'de bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız”

Bisiklet yollarının da son dönemlerdeki en önemli yatırım alanlarından birini oluşturduğunu, 2023'de bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma hedeflerimizden vazgeçmeden iklim değişikliği ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz. Yerel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele etmek adına her bir coğrafi bölgemiz için ayrı eylem planları hazırlıyoruz. Karadeniz Bölgesi için eylem planımızı yayınladık. Diğer bölgeler için de kısa sürede yayınlayacağız” diye konuştu.

Kaynak : Candemir Sarı - İHA

24.09.2019