2017
Sıfır Atık Projesi başladı.

2018
Sıfır Atık Bilgi Sistemi kuruldu.

2018
Çevre Kanununda;

- Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi,

- Geri kazanım katılım payı uygulaması,

- Sıfır atık yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması,

- Depozito-iade sistemine

yönelik düzenlemeler yapıldı.

2019
Sıfır Atık Yönetmeliği yayımlandı.

2019
Onbirinci Kalkınma Planı ile sıfır atık ülke Politikası haline geldi.

2019
Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzları yayınlandı.

2020
Türkiye Çevre Ajansı kuruldu.

2021
Paris Anlaşması Onaylandı.

2021
Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlandı.

2021
Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar yayınlandı.

2022
Orta ve Uzun Vadeli Programa sıfır atık dahil edildi.

2022
İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu.

2022
Atık Toplayıcıları Genelgesi yayımlandı.

2022
Sıfır Atık Projesinin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzalandı.

2022
BM Genel Kurulu, aldığı kararla 30 Mart’ı “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak ilan etti.

2023
Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu.