Yazılım uzmanları; çalıştıkları firmanın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaparak, ihtiyaçları karşılayacak bilgisayar yazılımları üretirler. 

Yazılım Uzmanları, Sıfır Atık Yönetimine
Nasıl Katkı Sunabilirler?

Sıfır Atık Yönetimine Nasıl Katkı Sunabilirler?

Yazılım uzmanları ofis ortamlarında sıfır atık yönetim modelini dikkate alabilirler. Atıkların türlerine göre ayrı biriktirebilirler ve çevrelerine bu konuda örnek olabilirler. Daha sürdürülebilir çevre dostu bir çalışma ortamının oluşturulmasında görev alabilirler.

Gereksiz Kaynak Kullanımının Azaltılması

Bununla birlikte yazılım uzmanları çalışma ofislerinde sıfır atık yönetimi anlayışı kapsamında kâğıt başta olmak üzere çeşitli kaynakların gereksiz kullanımının önüne geçebilirler.