Öğretmenler; eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilere istenilen seviyede bilgi, beceri veya bir sanatı, tekniği öğretirler.

Öğretmenler, Sıfır Atık Yönetimine
Nasıl Katkı Sunabilirler?

Sıfır Atık Yönetimine Nasıl Katkı Sunabilirler?

Öğretmenler kültürümüzde saygı duyulan ve örnek olarak gösterilen kişiler olmuşlardır. Bu yanıyla öğretmenler çalışma ortamlarında sıfır atık yönetim modelini dikkate almalıdırlar. Atıkları türlerine göre ayrı biriktirebilirler ve çevrelerine bu konuda örnek olabilirler. Daha sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulmasında anahtar rolü üstlenebilirler.

Toplumsal Bilinç ve Farkındalık

Toplumsal farkındalık ilk önce eğitimle ve küçük yaşlarda başlamaktadır. Bu kapsamda ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitiminde çevre bilincinin de yer alması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple öğrencilerine ve topluma örnek olan öğretmenlerin sıfır atık yaklaşımını benimsemeleri, bu yaklaşımı öğrencilerine ve çevrelerine anlatmaları ve kendilerinin de bilfiil uygulamaları oldukça önemlidir.