Öğrenciler; eğitim ve öğretim kurumlarında bilgi, beceri veya bir sanatı, tekniği öğrenmek amacıyla çalışma gerçekleştirirler.

Öğrenciler, Sıfır Atık Yönetimine
Nasıl Katkı Sunabilirler?

Sıfır Atık Yönetimine Nasıl Katkı Sunabilirler?

Öğrenciler toplumumuzun aydınlık geleceğini, ülkemizin gücünü temsil ederler. İyi yetişmiş bir nesil güçlü bir toplum ve güçlü bir millet oluşturmada elzemdir. Bu sebepler öğrenciler ilim-irfan yolunda olduğu kadar kişilik olarak da kendilerini yetiştirmeli, günümüzün gerektirdiği önemli konulara aşina olmalıdırlar. Öğrenciler hem kendi gelecekleri hem de sonraki nesillerin yaşama ortamını geliştirmek amacıyla, ev-okul-dershane vb. bulundukları her türlü ortamda sıfır atık yönetim modelini dikkate almalıdırlar. Atıkları türlerine göre ayrı biriktirmeli ve çevrelerine bu konuda örnek olmalıdırlar. Daha sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulmasında anahtar rolü üstlenebilirler.

Aynı zamanda öğrenciler bilinçli bir neslin neferleri olarak ailelerine ve çevrelerine de bu konuda yol göstermeli, sürdürülebilir bir çevre oluşumunda katkı sağlamalıdırlar.