Mimarlar eski veya yeni yapıların plânlarını yapan, geliştiren ve gerçekleştirilmesini sağlayan kişilerdir. Konutlar ve hizmet sektörü başta olmak üzere mimari yapıların atık yönetimi hususları dikkate alınarak plânlanması oldukça önemlidir.

Mimarlar, Sıfır Atık Yönetimine
Nasıl Katkı Sunabilirler?

Sıfır Atık Yönetimine Nasıl Katkı Sunabilirler?

Mimarlar yaptıkları tasarımlarda sıfır atık yönetim modelini dikkate alabilirler. Atıkların türlerine göre ayrı biriktirilebileceği alanları henüz yapılar plân aşamasındayken tasarlayabilirler. Dünyada bu konuda çok sayıda ve çeşitli tasarım örneği vardır. Kimi hanelerde avlularda atık geçici depolama için ayrı bölümler tasarlanır kimi hanelerde ise apartman içerisinde atığın geçici depolanabileceği konteynerlerle sona eren atık boruları bulunur. Her şekilde, herhangi bir yapı için tasarım aşamasında atıkların yönetimine ilişkin çözümlerin üretilmesi sonradan bir sisteme adapte olmaktan çok daha kolay ve verimlidir.

Gereksiz Kaynak Kullanımının Azaltılması

Bununla birlikte mimarlar çalışma ofislerinde sıfır atık yönetimi anlayışını benimseyebilirler, tasarımları sırasında gereksiz kâğıt kullanımının önüne geçebilirler. Ofiste çıkan atıklar için önleyici faaliyetler alabilir ve atıkları türlerine göre ayırarak geçici depolayabilirler. Böylece atık yönetimi henüz işin mutfağında başlamış olur.