Toplumsal yaşam içinde birçok insan kuaför ve berberlerden hizmet alırlar. Bu işletmelerde evsel atıkların yanı sıra tehlikeli atıklar da ortaya çıkmaktadır.

Kuaför ve Berberler, Sıfır Atık Yönetimine
Nasıl Katkı Sunabilirler?

Kullanılan Ürünler

Kuaför ve berberlerde müşterilere uygulanan işlemlerde kullanılan ürünlerin birçoğu tehlikeli madde ihtiva etmektedir. Bu ürünler arasında;

⦁ Asit / alkali permalar
⦁ Şampuanlar ve saç kremleri
⦁ Saç Boyaları ve saç renkleri
⦁ Peroksit çözümleri
⦁ Toz beyazlatıcı
⦁ Saç spreyleri
⦁ Tırnak ürünleri’ni saymak mümkündür.

Çalışanların Bilgilendirilmesi

Tehlikeli madde içeren ürünlere bireyin direk teması halinde ciltte tahriş ve kızarıklığa, solunması halinde ise solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu ürünlerin kullanımı hususunda çalışan personele aşağıdaki konularda eğitimler verilmelidir;

⦁ Malzeme güvenlik formu ve etiket okuma,
⦁ Bireyin tehlikeli maddeye maruz kalma durumunda oluşabilecek tehlikeler,
⦁ İşyerinde güvenli kullanım uygulamaları,
⦁ İlk yardım
⦁ Tehlikeli atığın çevreye zararları,
⦁ Tehlikeli atığın kaynağında ayrı toplanması, bertarafı

Tehlikeli Atıkların Toplanması

Tehlikeli madde içeren ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ve bu ürünle kontamine olmuş her şey tehlikeli atık olarak değerlendirilir. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.